Kontakt

Fit & Strong, s.r.o.
Podzámska 13
949 01 Nitra

Tel.: 0948 240 313 / Michal Šatura

E-mail: gym@fitandstrong.sk
Facebook: @FitStrongNr

Sídlo spoločnosti:
Hodžova 10
949 01 Nitra

IČO: 47 929 529 
DIČ: 2024149072


Bankové spojenie:
4020702067/7500
IBAN: SK90 7500 0000 0040 2070 2067
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX