Aký je náš prístup?

Čo sa u nás naučíte?
Na čo sa zameriame?

Foam Rolling
myofasciálna automasáž pomocou penového valca
Resety
obnovenie pôvodných, prirodzených nastavení nášho tela pomocou základných pohybových vzorcov ako sú pretáčanie, pohupovanie, lezenie, pochodovanie.

Dýchanie
nácvik bráničného dýchania, biomechanické dýchanie, hardstyle dýchanie.

Strečing
najdôležitejšie cviky pre dosiahnutie lepšej flexibility a zbavenia sa bolesti

Mobilita
(schopnosť vykonať pohyb v celom rozsahu pomocou sily) naučíme vás drily na dosiahnutie lepšieho rozsahu pohybu.

Cviky s vlastnou váhou
ako správne vykonať plank, drep, klik, zhyb
Kettlebell (KB)
nácvik techniky základných cvikov:
DEADLIFT
(mŕtvy ťah) variácie s 1 KB (1 ruka, 2 ruky), variácie s 2 KB, mŕtvy ťah na 1 nohe a jeho variácie
Swing
(švih) s uterákom, obojručný, jednoručný, s úkrokom, s 2 KB
Goblet Squat
(pohárový drep) s uvoľňovaním, s prenášaním váhy, s bicepsovým zhybom
Turkish Get Up
(turecký vztyk) jednotlivé kroky, TGU s topánkou, TGU s KB

Neskôr (po zvládnutí a odtrénovaní základov) pribudnú pokročilé cviky ako CLEAN, SNATCH, MILITARY PRESS, BENT PRESS, WINDMILL.