Skip to main content

ANALÝZA ZLOŽENIA TELA

Pomôžeme vám zistiť, ako na tom skutočne ste. Od množstva svalov, tuku, vody až po hustotu kostí.

Pokyny
pred meraním

 • Je to z toho dôvodu, že hmota jedla sa ráta ako váha a môže byť príčinou chyby pri meraní.

 • Napriek tomu, že stolica a moč nie sú zahrnuté ako prvky zloženia tela, ich objem je do váhy pripočítaný.

 • Namáhavé cvičenie alebo prudké pohyby môžu spôsobiť dočasné zmeny v zložení tela.

 • V prípade, že sa test robí ihned po ležaní alebo po dlhšom sedení, môžu byť mierne zmeny v jeho výsledkoch.

 • Pri meraní InBody ide o presné meranie zloženia tela pomocou elektrických impulzov, ktoré prechádzajú cez telo. Kovové ozdoby a šperky môžu tieto impulzy rušiť alebo odrážať, čo môže spôsobiť chybné meranie.
 • Plánujte v tom istom čase a za tých istých podmienok, aby boli výsledky porovanteľné.
 • Robiť analýzu počas menštruácie. U žien dochádza v jej priebehu k zvýšenemu zadržiavaniu vody v tele.

  Tesne po sprchovaní alebo saunovaní. Potenie spôsobuje dočasné zmeny v zložení tela meranej osoby.

 • Tehotné ženy, klienti s kardiostimulátorom a deti mladšie ako 3 roky.
Pokyny

Priebeh merania

 • Na začiatku budeme od vás potrebovať pár údajov, ako sú výška a vek. Tieto následne zadáme do systému.

 • Pred meraním si vyzujete topánky aj ponožky.
  Chodidlá a dlane si navhčíte kvôli lepšej vodivosti. Odporúčame, nechať si na sebe len minimum oblečenia.

 • Postavíte sa na váhu, tak aby boli chodidlá na značkách. Počkáte, kým vás prístroj odváži. Ukončenie oznámi zvukový signál.

 • Uchopíte rúčky, dlane a palec budú na snímačoch. Obsluha vám s tým pomôže. Počkáte, kým prebehne analýza. 

 • Budete stáť vzpriamene s rukami od tela, tak aby neprichádzalo k ich vzájomnému kontaktu.

 • Celý tento proces zaberie len pár minút. Nasleduje konzultácia nameraných výsledkov.

Priebeh

Po meraní

Výsledky analýzy sú dostupné ihneď po ukončení merania.
Obdržíte ich v elektonickej a v prípade záujmu aj tlačenej forme. Zároveň budú uložené v databáze pre budúce merania a sledovanie vášho progresu.


Následne si spoločne preberieme jednotlivé položky a hodnoty. Vysvetlíme si, čo znamenajú a čo z nich pre vás vyplýva.


Ak budete mať záujem o ďalšie poradenstvo, radi vám ho po dohode poskytneme. 

Po

Výsledky merania

 • Celková hmotnosť, hmotnosť svalovej hmoty, tuku, objem vody, minerálne zloženie kostí, úroveň viscerálneho tuku, bazálny metabolizmus, doporúčaná cieľová hmotnosť a ďalšie faktory, ktoré sú kľúčové pre stanovenie celkového zdravia.

 • Dokáže určiť a zobraziť segmentálnu analýzu tukov a svalov. Vieme teda určiť aké množstvo sa nachádza v jednotlivých častiach (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha). Toto nám umožňuje odhaliť prípadné nerovnováhy. 

 • Vďaka tomu, že prístroj pozná množstvo tuku a svalov, bude výpočet bazálneho metabolizmu presnejší ako bez týchto parametrov. 

 • Úroveň viscerálneho tuku nám poslúži ako dôležitý indikátor potencionálnych zdravotných problémov. Pri výšších hodnotách (nad 100 cm2) sa tuk začína ukladať aj do vnútorných orgánov.

 • Hodnota minerálnych látok je veľmi dôležitá pre diagnostiku a prevenciu osteoporózy.

 • Celkové množstvo vody - vnútrobunková + mimobunková.

 • Graf histórie výsledkov poskytne rýchle a prehľadné porovnanie predchádzajúcich a aktuálnych hodnôt.


Výsledky

Dohodnite si
stretnutie

Ak máte záujem o meranie, dohodnite si termín. Máte na výber základnú alebo rozšírenú analýzu. Súčasťou oboch je aj interpretácia nameraných výsledkov a krátka konzultácia.

Kontakt

Pokročilý zdravotnícky prístroj

Na meranie používame profesionálny prístroj InBody 270, ktorý nám poskytuje detailné a presné informácie o telesnom zložení. Umožňuje zobraziť podrobné grafy a reporty, ktoré pomáhajú sledovať zmeny zloženia tela a monitorovať úspechy v cvičení a stravovaní.


InBody 270

Viac ako len váha

Hmotnosť je jedným zo základných údajov, ale často to nestačí. Aj keď sa vám číslo na váhe pozdáva, nemusí to ešte znamenať, že je všetko v poriadku.
Je to podobné ako pri BMI (body mass index). Tento zohľadňuje len pomer hmotnosti k výške a teda neberie do úvahy zloženie tela. Človek, ktorý má veľa svalovej hmoty, tak môže vychádzať podľa tohto indexu ako s nadváhou alebo obézny, aj keď má nízku úroveň telesného tuku. 


Viac ako váha

Bezpečná a neinvazívna metóda merania

Metóda priamej segmentálnej multifrekvenčnej bioelektrickej impedančnej analýzy (DSM-BIA) umožňuje rýchle a presné vyhodnotenie telesného zloženia bez nepríjemných pocitov.

Samotné meranie je absolútne bezpečné a trvá približne 1 - 2 minúty.


Bezpečnosť

Vhodný pre širokú škálu ľudí

Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o svoje zdravie a zdravý životný štýl. S výnimkou tehotných žien v prvom trimestri a ľudí s kardiostimulátorom.


Pre