Skip to main content

o NÁS

Zistite, o čom je naše tréningové centrum Fit&Strong...

Sme škola „old school“ silového a kondičného tréningu

V našej škole sa snažíme spájať odbornosť a vášeň pre tréning s cieľom vytvoriť príjemný priestor pre funkčný tréning. Špecializujeme sa na využívanie kettlebell, cvikov s vlastným telom a veľkej činky na dosiahnutie optimálnych výsledkov.

Našou hlavnou prioritou je bezpečnosť, keďže zdravie je na prvom mieste. Osobitnú pozornosť preto venujeme správnej technike cvičenia. Všetky tréningy u nás prebiehajú pod vedením inštruktora.

Veríme, že tréning by mal byť nielen efektívny ale aj praktický. Je pre nás dôležité, aby mali výsledky z gymu prenos aj do bežných situácií a aby sme pomocou tréningu zvyšovali aj celkovú kvalitu života.

Prispôsobujeme sa vašim potrebám a cieľom prostredníctvom individualizovaných tréningovych plánov. Rešpektujeme, že každý človek má iný východzí bod a cieľ.

Dôležitou súčasťou tréningov sú aj dychové techniky, rovnako ako rozvoj a zlepšenie flexibility a mobility

kľúčové
certifikácie a školenia

SFG – StrongFirst Girya – certifikovaný inštruktor

FMS – Functional Movement Screen – certifikovaný inštruktor

YBT - Y Balance Test certifikácia

Flexible Steel – certifikovaný inštruktor Level 2

Black roll - Black Roll Trainer

Kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa

Second Wind - absolvent kurzu

Strong First Barbell course - absolvent kurzu

Oxygen Advantage - absolvent kurzu

SPS metóda - SM Systém

KB5 - Inštruktorská certifikácia Level 1 - 3

KB5 - Simple & Sinister, Rite of Passage, Naked Warrior, HS Abs, Power To The People, OS Reset, Super Joints

Institut Moderní Výživy - Dosáhni Naturálního Maxima

Institut Moderní Výživy - Vědecky Podložené Přístupy K Regeneraci Ve Sportu


Aký je
náš prístup

progresívny a metodický

Využívame progresie a regresie cvikov – pre každého vieme nájsť jeho stupeň, tak aby sme maximalizovali efekt daného cviku.

systematický

Máme vypracovaný systém, ktorý zohľadňuje stanovené ciele a pomocou ktorého pracujeme na ich dosiahnutí.

komplexný

Na našich tréningoch rozvíjame silu a kondíciu. Zároveň sa však učíme vykonávať správnu techniku, zlepšovať rozsah pohybu, rozvíjať stabilitu a využívať korektnú prácu s dychom.

otvorený

Sami sa stále vzdelávame a získavame nové skúsenosti a vedomosti. Sme preto otvorení novým prístupom a snažíme sa nespoliehať sa príliš iba na jeden zdroj. Máme však ľudí a zdroje, ktoré nás inšpirujú a z ktorých čerpáme primárne.

Ponúkame vám silové a kondičné tréningy. Overený „OLDSCHOOL“ systém. Nepodliehame módnym trendom a nesnažíme sa implementovať každú novinku, ktorá sa objaví vo fitness odvetví. Držíme sa osvedčených postupov zo starej školy, ktorá prináša výsledky overené praxou a podložené mnohými vedeckými štúdiami.
Máme radi minimalizmus - v používanom náradí aj v samotných tréningoch. Našou snahou je byť maximálne efektívny.

Ponúkame vám silový a kondičný tréning. Overený „OLDSCHOOL“ systém

Čo sa u nás naučíte
& na čo sa zameriavame

Kettlebell

nácvik techniky základných a neskôr aj pokročilých cvikov: mŕtvy ťah, swing, get-up, drep, premiestnenie, tlak, snatch

VEĽKÁ ČINKA

cviky ako napríklad: mŕtvy ťah, tlak na lavičke, drep s činkou vzadu, predný drep, zercher drep, tlak v stoji, príťah činky v predklone 

cviky s vlastnou hmotsnoťou

ako správne vykonať plank, drep, klik, zhyb, výpad, dutú pozíciu a ich variácie


flexibilita

cviky pre dosiahnutie lepšej ohybnosti a zbavenia sa bolesti

Mobilita

naučíme vás drily na dosiahnutie lepšieho rozsahu pohybu

sps metóda

základné princípy a zostavy (SM Systém)


Foam Rolling

myofasciálna automasáž pomocou penového valca

Resety

obnovenie pôvodných, prirodzených nastavení nášho tela pomocou základných pohybových vzorcov ako sú pretáčanie, pohupovanie, lezenie, pochodovanie

Dýchanie

nácvik bráničného dýchania, biomechanické dýchanie, hardstyle dýchanie

ako začal náš príbeh

Prvý kontakt s posilňovňou resp. vtedy ešte činkárňou bol, keď som mal 14-15 rokov. Chcel som zosilnieť a samozrejme, nabrať svaly. Tu som získaval prvé skúsenosti a vedomosti o tréningoch. Popri tom som sa venoval rôznym športom.
Zo začiatku boli hlavnou inšpiráciou kulturistické tréningy primárne z časopisov a z debát s inými spolucvičencami. Neskôr nastáva posun smerom k silovým a funkčným tréningom. Veľmi dôležitý bol rok 2013. V tomto roku som objavil kettlebell a absolvoval som prvé kurzy, kde som sa naučil, ako s nimi správne trénovať. Nasledovali trénerske kurzy a inštruktorské certifikácie. Hromada školení, skúšok, knihy, články, videá - jednoducho proces vzdelávania sa, ktorý ešte stále pokračuje.
No a niekde cestou vznikla myšlienka, podeliť sa o tieto skúsenosti aj s inými ľuďmi. Vzniká Fit & Strong.
Stále som presvedčený o dôležitosti pohybu a silového tréningu. Verím, že nám to pomáha zvyšovať kvalitu života a pravdepodobne aj jeho dĺžku.

2014

otvorenie gymu

Koncom roka 2014 konečne dozrel čas, našli sa vhodné priestory a tak už nič nebránilo tomu, aby sme si konečne otvorili vlastný gym. 
Bolo to krásne a tvorivé obdobie, kedy vznikalo a následne sa vyvíjalo niečo, čo nás baví do dnešného dňa, prináša nám radosť a v čom vidíme zmysel. 
Od tej doby sa samozrejme mnohé zmenilo, pribudlo nové náradie, upravilo sa usporiadanie gymu a rozšírila sa naša ponuka. 

2015

nové cvičebné náradie

Pribúda vybavenie. V prvom rade nové kvalitné kettlebelly. Dokupujeme ďalšie olympijské činky, novú lavičku na tlaky, logy na farmársku chôdzu, na stenách sa objavujú ďalšie hrazdy.
Máme všetko, čo potrebujeme na to, aby bolo možné u nás absolvovať kvalitný plnohodnotný tréning.

2016

KB5

Podarilo sa nám dohodnúť spoluprácu a splniť prísne kritéria školy KB5. Vzniká tak KB5 Gym Nitra.
KB5 boli prvé gymy v Čechách a neskôr aj na Slovensku, ktoré sa zamieriavali na tréning s kettlebell. Pre nás to znamenalo možnosť vymieňať si skúsenosti a učiť sa od inštruktorov - kolegov z iných KB5 gymov. Takisto sme obohatili portfólio tréningových plánov, pribudla možnosť viesť nové semináre. 

Jednoducho spolupracujeme s najlepšími a posúvame sa vpred.

2016

Strong First

Od začiatku vychádzame z princípov a učenia medzinárodnej organizácie Strong Firts, ktorú založil Pavel Tsatsouline. V roku 2016 úspešne absolvujem inštruktorskú certifikáciu a stávam sa tak oficiálne inštruktorom SFG I. Je to potvrdenie toho, že sme na spávnej ceste a že dokážeme splniť aj tie najprísnejšie kritéria.

Okrem toho pribúdajú aj certifikácie partnerských organizácii. Flexible Steel - inštruktor level 2 a Functional Movement Screen (FMS) - certifikovaný inštruktor.  

Neskôr sa objavuje možnosť zúčastniť sa na certifikácii SFG I ako asistent. O pár rokov na to nasleduje recertifikácia. Medzitým pribúdajú ďaľšie školenia Strong First - od špeciálneho Second wind zameraného na dychové cvičenia a techniky až po cviky s olympijskou činkou. Prvá certifikácia však bola kľúčová.

V ďalších rokoch pokračujeme vo vzdelávaní - seba aj našich študentov.

2023

Výživa

Kupujeme špičkový profesionálny prístroj InBody 270 a do nášho portfólia pribúda nová služba - Analýza zloženia tela. Vieme teda presne určiť množstvo svalovej hmoty, telesného tuku, vody a ďalšie parametre. Toto nám zjednoduší meranie progresu a prípadnú úpravu stravy resp. životného štýlu.
Analýza je dostupná širokej verejnosti a nie je viazaná na členstvo v gyme.

Začíname sa viac venovať aj výžive, jej dopadu na zdravie, výkon a regeneráciu.
Pripravili sme si nový 5 hodinový seminár - Základy racionálnej stravy.