Skip to main content

Fit & Strong, s.r.o.

funkčný tréning . silový tréning . výživové poradenstvo

Vo FIT&STRONG Gyme cvičíme od pondelka do nedele okrem soboty.

rýchle uloženie kontaktov

prevádzka spoločnosti

Fit & Strong, s.r.o.
Podzámska 13
949 01 Nitra

sídlo spoločnosti

Fit & Strong, s.r.o.
Hodžova 10
949 01 Nitra

identifikačné údaje

IČO: 47 929 529
DIČ: 20 24 14 90 72
Spoločnosť registrovaná: Okresný súd Nitra
Vložka číslo: 37932/N

bankové spojenie

Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu: 4020702067/7500
IBAN: SK90 7500 0000 0040 2070 2067
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

napíšte nám

Tu nás nájdete

kliknite na ikonu na mape pre detail

interaktívne zobrazenie cez Google street view